پیام شفر به مدیر استقلال با کشاندن مجتبی جباری به تمرین استقلال!

با ما به روز باشید ...