ریاض، قویاً آمریکا را تهدید کرد

با ما به روز باشید ...